skip to: content | menu | language menu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, które dostępne są na stronie Normy. Dla substancji, dla których określono poziomy alarmowe (ozon, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu) wprowadzono w Skali Jakości Powietrza odpowiadający im zakres. Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na Stronie głównej (dane aktualne 1-godzinne) oraz na stronie Raport dobowy, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.
Wszystkie średnie podawane są w µg/m3.

PM10 - 24h PM10 - 1h NO2 - 1h CO - 8h CO - 1h O3 - 8h O3 - 1h SO2 - 1h SO2 - 24h
Bardzo dobry 0-10 0-20 0-40 0-2500 0-2499 0-50 0-70 0-50 0-25
Dobry 11-20 21-50 41-100 2501-5500 2500-6499 51-80 71-120 51-100 26-50
Umiarkowany 21-35 51-80 101-150 5501-8500 6500-10499 81-100 121-150 101-200 51-100
Dostateczny 36-50 81-110 151-200 8501-10500 10500-14499 101-120 151-180 201-350 101-125
Zły 51-200 111-150 201-400 10501-20000 14500-20499 121-240 181-240 351-500 126-250
Bardzo zły >200 >150 >400 >20000 >20499 >240 >240 >500 >250


 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: