przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-1h SO2-24h
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
A05. WIOŚ Kielce ul. Jagiellońska 48.83 96.71 69.8 34.9 2204 22.04 64.3 53.36 36.3 10.37 11.7 9.36
A10. Nowiny ul. Parkowa 37.41 74.09 36 18 27.7 7.91 15.7 12.56
A12. Połaniec 56.13 111.17 22.6 11.3 1143 11.43 67.1 55.68 18.7 5.34 15.4 12.32
A16. Małogoszcz ul. Słoneczna 10.9 5.45 32 9.14 24.7 19.76
A17. Mobilna Konskie 1051 10.51 64.1 53.2 30.9 8.83 11.2 8.96
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
    O3 - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    CO - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-1h - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-24h - średnia 24-godzinna
    PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.


 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: