Przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

 • M03. WSSE Kielce ul. Jagiellońska
 • M05. WSSE Busko Zdrój ul. Rzewuskiego
 • M04. WSSE Kielce ul. Gałczyńskiego
 • M01. Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc
 • M06. WSSE Końskie ul.Armii Krajowej
 • M14. Ostrowiec Świętokrzyski NO2 ul. Samsonowicza
 • M14. Ostrowiec Świętokrzyski PM10 ul. Samsonowicza
 • M07. WSSE Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Słoneczne
 • M12. Mieczysławów
 • M11. Ożarów Os. Wzgórze
 • M13. Trzcianka
 • M08. WSSE Sandomierz ul. Maciejowskiego
 • M09. WSSE Skarżysko-Kamienna ul. Słowackiego
 • M10. WSSE Starachowice ul. Murarska
 • M15. WIOŚ Kielce ul. Jagiellońska
 • M23. Mobilna Końskie

Pomiary manualne stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone na stacjach funkcjonujących w województwie świętokrzyskim również wykorzystywane są w szerokim zakresie w systemie ocen jakości powietrza.

Zakres manualnych oznaczeń w sieci monitoringu podlegał licznym modernizacjom zgodnie z wynikami wstępnych ocen jakości powietrza. Obecnie na terenie województwa działa sześć manualnych stacji pomiarowych, które funkcjonują w ramach wojewódzkiego Programu monitoringu.

Dokładne informacje o poszczególnych stacjach można uzyskać klikając na konkretny punkt na powyższej mapie.

Podobnie jak w przypadku wyników pomiarów automatycznych, dobowe wyniki z wszystkich stanowisk obsługiwanych manualnie gromadzone są w bazie danych o jakości powietrza JPOAT, a następnie przekazywane do bazy krajowej oraz na stronę internetową.

UWAGA ! Wyniki pomiarów prezentowane na stronie podlegają jedynie wstępnej weryfikacji i mogą odbiegać od ostatecznie zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych stanowiących podstawę do sporządzania ocen jakości powietrza.
 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: