Przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

  • M02. WIOŚ Kielce ul. Kusocińskiego
  • M16. WIOŚ Busko Zdrój ul. Rokosza
  • M17. Starachowice ul. Złota
  • M18. Ożarów os. Wzgórze 52
  • M19. Kielce ul. Warszawska
  • M22. Mobilna Solec-Zdrój
  • M24. Kielce ul. Targowa
  • M25. Mobilna Skarżysko

Pomiary manualne stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone na stacjach funkcjonujących w województwie świętokrzyskim również wykorzystywane są w szerokim zakresie w systemie ocen jakości powietrza.

Zakres manualnych oznaczeń w sieci monitoringu podlegał licznym modernizacjom zgodnie z wynikami wstępnych ocen jakości powietrza. Obecnie na terenie województwa działa sześć manualnych stacji pomiarowych, które funkcjonują w ramach wojewódzkiego Programu monitoringu.

Dokładne informacje o poszczególnych stacjach można uzyskać klikając na konkretny punkt na powyższej mapie.

Podobnie jak w przypadku wyników pomiarów automatycznych, dobowe wyniki z wszystkich stanowisk obsługiwanych manualnie gromadzone są w bazie danych o jakości powietrza JPOAT, a następnie przekazywane do bazy krajowej oraz na stronę internetową.

UWAGA ! Wyniki pomiarów prezentowane na stronie podlegają jedynie wstępnej weryfikacji i mogą odbiegać od ostatecznie zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych stanowiących podstawę do sporządzania ocen jakości powietrza.
 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: