Przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

 • A02. WIOŚ Busko Zdrój ul. Rzewuskiego
 • A06. Chęciny ul. Białego Zagłębia
 • A08. Małogoszcz Cementownia
 • A07. Nowiny Cementownia
 • A04. WIOS Ostrowiec Świętokrzyski Os. Słoneczne
 • A03. WIOŚ Starachowice ul. Złota
 • A01.WIOŚ Kielce Al. IX Wieków Kielc
 • A05. WIOŚ Kielce ul. Jagiellońska
 • A11. Małogoszcz ul. 11 Listopada
 • A13. Małogoszcz
 • A15. Mobilna Solec-Zdroj

System automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach istnieje od 1995 roku, kiedy to utworzono dwie stacje w Kielcach przy ul. Zakładowej i w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia. W 1998 roku zainstalowana została automatyczna stacja pomiarowa w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, w budynku Urzędu Wojewódzkiego, która dostarczała informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza powodowanego głównie przez komunikację.

Do tego systemu włączona została w 1998 roku stacja zakładowa w Nowinach należąca do Cementowni  i Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica" S.A. i funkcjonująca w ramach lokalnego monitoringu środowiska.

Kolejna stacja pomiarowa pracująca w systemie automatycznych pomiarów ciągłych uruchomiona została pod koniec 1999 roku przez Cementownię w Małogoszczu.

W styczniu 2005 roku WIOŚ Kielce uruchomił dwie kolejne stacje pomiarowe pracujące w systemie automatycznych pomiarów ciągłych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach, które zakończyły swą działalność z końcem 2007 roku, a jedna z nich przeniesiona została na teren Uzdrowiska w Busku Zdroju, gdzie funkcjonowała do października 2009 roku.

Na stacjach automatycznych każdy rodzaj zanieczyszczenia mierzony jest odrębnym analizatorem w sposób ciągły, a wartości chwilowe stężeń uśredniane są do wartości stężeń 1-godzinnych i kolejno 24-godzinnych. Te z kolei wyniki, poddawane są obróbce statystycznej przez system komputerowy przeznaczony do zbierania i przetwarzania danych. Wyniki odnoszone są do aktualnie obowiązujących norm dopuszczalnych, a porównania te służą ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza.

W wyniku modernizacji sieci monitoringu powietrza, zgodnie z założeniami obowiązującego Programu monitoringu, od 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje pięć automatycznych stacji pomiarowych. Cztery z nich zlokalizowane są dla potrzeb ochrony zdrowia, a jedna dla ochrony ekosystemów.

Stacja monitorująca poziom zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony roślin to krajowa stacja pomiarowa p.n. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Święty Krzyż. Informacje o niej dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, a wyniki pomiarów można uzyskać bezpośrednio u właściciela Stacji.

Dokładne informacje o poszczególnych stacjach można uzyskać klikając na konkretny punkt na powyższej mapie.

UWAGA: Wyniki pomiarów prezentowane na stronie podlegają jedynie wstępnej weryfikacji i mogą odbiegać od ostatecznie zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych stanowiących podstawę do sporządzania ocen jakości powietrza.
 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: