przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

Poniższa mapa przedstawia stężenie wybranej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów.  Kolory punktów symbolizują przedziały opisane w legendzie znajdującej się po prawej stronie mapy.

UWAGA: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zastrzega, że treść udostępnionych danych nie stanowi informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) ani informacji o charakterze publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782) w związku z faktem braku ich zweryfikowania pod względem badania poprawności i rzetelności dokonywanego pomiaru. Jednocześnie WIOŚ informuje, że udostępnione dane zostaną zweryfikowane ostatecznie najpóźniej do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni. Do czasu ostatecznej weryfikacji WIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i zastrzega sobie możliwość ich zmiany. Po dniu weryfikacji niniejsze dane staną się informacjami o środowisku oraz informacjami publicznymi w rozumieniu wyżej wskazanych ustaw.

Korzystając z danych o jakości powietrza zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie

2017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:002017-02-28 17:00:00Today is 2017/02/28

Skala jakości powietrza

Skala przedstawia wartość stężenia danej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężęń zaprezentowano na stronie Skala jakości powietrza

pokaż na mapie jakość powietrza
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
brak pomiaru

Poziom tlenku węgla (średnia jednogodzinna - 1h) w dniu 28-02-2017 godz. 17:00

  • A05. WIOŚ Kielce ul. Jagiellońska
  • A10. Nowiny ul. Parkowa
  • A12. Połaniec
  • A13. Małogoszcz
  • A15. Mobilna Solec-Zdroj

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: