skip to: content | menu | language menu

{charts_java}

The map below presents concentration of a given poluttant in relation to fixed criterias. Location of particular points on the map reflects location of monitoring sites in the świętokrzyskie province.

2018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:002018-02-19 15:00:00Today is 2018/02/19

Skala jakości powietrza

Skala przedstawia wartość stężenia danej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężęń zaprezentowano na stronie Skala jakości powietrza

pokaż na mapie jakość powietrza
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
brak pomiaru

Poziom pyłu zawieszonego (średnia jednogodzinna - 1h) w dniu 19-02-2018 godz. 15:00

  • A05. WIOŚ Kielce ul. Jagiellońska
  • A10. Nowiny ul. Parkowa
  • A12. Połaniec
  • A16. Małogoszcz ul. Słoneczna
  • A17. Mobilna Konskie
  • A18. WIOŚ Starachowice

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 


{hacksql}
Hit count: