przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

Poniższa mapa przedstawia stężenie wybranej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów.  Kolory punktów symbolizują przedziały opisane w legendzie znajdującej się po prawej stronie mapy.

UWAGA: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  informuje, że udostępnione dane zostaną zweryfikowane ostatecznie najpóźniej do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni. Do czasu ostatecznej weryfikacji WIOŚ  zastrzega sobie możliwość ich zmiany. Po dniu ostatecznej weryfikacji niniejsze dane staną się informacjami o środowisku oraz informacjami publicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

Korzystając z danych o jakości powietrza zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie

2019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:002019-11-14 12:00:00Today is 2019/11/14

Skala jakości powietrza

Skala przedstawia wartość stężenia danej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężęń zaprezentowano na stronie Skala jakości powietrza

pokaż na mapie jakość powietrza
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
brak pomiaru

Poziom pyłu zawieszonego (średnia jednogodzinna - 1h) w dniu 14-11-2019 godz. 12:00

  • A10. Nowiny ul. Parkowa
  • A12. Połaniec
  • A16. Małogoszcz ul. Słoneczna
  • A18. Starachowice ul. Złota
  • A19. Kielce ul. Targowa
  • A20. Mobilna Skarzysko-Kam

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: